Zasady bezpieczeństwa

W związku z tym, iż nadal istnieje zagrożenie zakażeniem wywołanym przez koronawirusa dokładamy wszelkich starań, by spotkania w gabinecie stacjonarnym były bezpieczne. Jednak mimo wdrożenia zalecanych procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, nie da się go całkowicie uniknąć. Dlatego każda osoba zgłaszająca się na konsultacje w gabinecie stacjonarnym w Kędzierzynie-Koźlu ul. Gajowa 22/1 będzie proszona o podpisanie poniższego oświadczenia i zgody. Będzie się to wiązało z akceptacją zasad współpracy i dobrowolnym podjęciem pewnego ryzyka.

OŚWIADCZAM, ŻE:

 1. W ciągu ostatnich 2 tygodni nie zaobserwowałem u siebie objawów infekcji: kaszel, duszność, ból gardła, gorączka.
 2. W ciągu ostatnich 2 tygodni nie wróciłem zza granicy.
 3. Nie jestem objęty kwarantanną.
 4. Gdyby wystąpiło u mnie zakażenie koronawirusem, a spotkanie z terapeutą odbyło się ciągu 2 tygodni przed
  stwierdzeniem zakażenia, przekażę służbom sanitarnym informację o tym, że w tym czasie kontaktowałem się z
  terapeutą oraz przekażę im dane kontaktowe terapeuty (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
  WYRAŻAM ZGODĘ NA:
 5. Udostępnienie służbom sanitarnym moich danych osobowych (imię i nazwisko oraz numer telefonu) w przypadku
  wystąpienia zakażenia koronawirusem u terapeuty, gdyby sesja w gabinecie odbyła się w ciągu 2 tygodni przed
  stwierdzeniem u niego zakażenia.
 6. Prowadzenie pracy terapeutycznej w gabinecie stacjonarnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez
  Głównego Inspektora Sanitarnego:
  a) Terapeuta oraz Klient pracują w maseczce i/lub przyłbicy.
  b) Klient dezynfekuje ręce przy pomocy dostępnych w gabinecie środków.
  c) Pomiędzy terapeutą a Klientem zostanie zachowany odstęp min 2 m.
  d) Nie będzie kontaktu fizycznego pomiędzy terapeutą a Klientem (nie podjemy sobie ręki).
  e) Fotele będą zabezpieczone jednorazowymi podkładami, które będą zmieniane dla każdego klienta.
  f) Po każdej wizycie będą dezynfekowane klamki w drzwiach.
  g) Klienci przychodzą punktualnie, tak by uniknąć kontaktu z innymi osobami podczas oczekiwania na swoją sesję.
  h) Powyższe zasady mogą ulegać zmianie zgodnie z bieżącymi zaleceniami GIS.