Psychoterapia


Dla kogo psychoterapia?

Zapraszam na sesje psychoterapii osoby doświadczające problemów natury psychicznej takich jak: depresja, zaburzenia lękowe (nerwica), zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość); problemów relacyjnych np. przemoc, trudna komunikacja w rodzinie; doświadczające kryzysu związanego np. z emigracją i rozstaniem z najbliższymi, chorobą, czy niepełnosprawnością własną lub kogoś bliskiego. Pracuję z klientami, którzy potrzebują terapii indywidualnej, małżeńskiej oraz z rodzinami. Zapraszam wszystkie osoby dbające o własny rozwój.


Dla kogo psychoterapia on-line?

Wiele osób nie korzysta z psychoterapii, bo nie są fizycznie w stanie wyjść z domu z powodu choroby, niepełnosprawności lub specyficznego charakteru zaburzenia psychicznego. Jeszcze większa grupa osób nie potrafi „wyrwać się” z domu np. z powodu obciążenia opieką nad małymi dziećmi, czy starszymi członkami rodziny. Inni nie są w stanie „wyrwać się” z pracy. Czasem priorytetem jest zachowanie anonimowości. Szczególnie dotyczy to osób, znanych w swoim miejscu zamieszkania. Dla tych klientów psychoterapia online to doskonałe rozwiązanie. Wystarczy włączyć komputer w pokoju obok, gdy dzieci śpią, lub zamknąć się na godzinę w gabinecie podczas przerwy lunchowej. Ze wsparcia psychologicznego online mogą też skorzystać Polacy pracujący za granicą i będący ciągle w rozjazdach, rozdzielone emigracją zarobkową rodziny.  


Psychoterapia on–line dla Polaków za granicą

Język emocji to język ojczysty, dlatego Polacy przebywający za granicą potrzebują polskiego psychologa, a mogą mieć na miejscu utrudniony dostęp do takiego specjalisty.

Dla rodzin doświadczających separacji związanej z emigracją zarobkową. Wielu Polaków chcąc poprawić swoją sytuację finansową wyjeżdża do pracy za granicę. Często bariera językowa i kulturowa przeszkadza w integracji z lokalną społecznością. Jednocześnie długi pobyt poza domem rodzinnym osłabia więzy z najbliższymi. Wiele związków przez to się rozpada, cierpią dzieci. Osoby pracujące za granicą i ich rodziny szczególnie potrzebują wsparcia psychologicznego, aby poradzić sobie ze stresem związanym z emigracją. Wcześnie udzielona pomoc przez psychoterapeutę może uchronić wiele osób przed rozpadem małżeństwa, ucieczką w nałóg, czy innymi problemami związanymi z utratą zdrowia psychicznego i somatycznego. 

Dość często łączę terapię stacjonarną z mobilną. Mogę spotykać się z klientem poprzez komunikator Skype, gdy przebywa za granicą. Jednocześnie mogę mu zaproponować wizytę w gabinecie, gdy przyjedzie odwiedzić rodzinę mieszkającą w okolicy. Istnieje możliwość podobnej pracy z parami. Gdy jedna osoba pozostaje w Polsce, a druga jest za granicą mogę spotkać się z obydwojgiem na Skype.


Psychoterapia w języku angielskim

Wielu Polaków wyjeżdżających za granicę wiąże się z osobami innej narodowości. Często porozumiewają się ze sobą po angielsku. Tym parom mogę zaproponować terapię w języku angielskim.