Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut. Jest to krótkotrwała forma pomocy, która ma na celu wsparcie pacjenta, dokonanie wstępnej diagnozy jego problemów oraz udzielenie informacji na temat dalszych działań, jakie pacjent może podjąć w celu ich rozwiązania. W niektórych przypadkach psycholog może zasugerować konsultację medyczną np. u lekarza psychiatry, internisty czy neurologa lub specjalistyczną diagnozę psychologiczną. Dla niektórych pacjentów skuteczną formą pomocy będzie  psychoterapia lecz nie zaleca się jej każdej osobie. Często wystarczy psychoedukacja, czyli  wyjaśnienie klientowi natury problemu i wskazanie sposobów samodzielnego radzenia sobie. W takim przypadku zwykle odbywa się jedno lub kilka spotkań konsultacyjnych.


Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50 minut. Jest to pierwsze spotkanie, lub kilka pierwszych spotkań pacjenta z psychoterapeutą, które ma pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii u danego specjalisty. Podczas konsultacji pacjent może bliżej przyjrzeć się  swoim aktualnym trudnościom i określić jakiej zmiany oczekuje. Bardzo istotne jest też poznanie samego terapeuty i jego stylu pracy.  Warto rozpocząć psychoterapię u osoby, która Ci odpowiada osobowościowo, przy której czujesz się bezpiecznie. Nawiązanie relacji terapeutycznej polegającej na wzajemnym szacunku i  zaufaniu jest warunkiem koniecznym skutecznej psychoterapii. Dlatego zanim zdecydujesz się na psychoterapię możesz podczas konsultacji odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy chcę by właśnie ta osoba towarzyszyła mi w drodze do zmiany? 


Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna przebiega w formie regularnych spotkań w stałych, uzgodnionych wspólnie z terapeutą, terminach. Najczęściej odbywa się jedna, trwająca 50 minut sesja w tygodniu. 

Psychoterapia to proces, w którym pacjent może dokonać trwałej zmiany swojego zachowania, sposobu myślenia oraz przeżywania emocji. W zależności od rodzaju wnoszonego przez klienta problemu oraz celów uzgodnionych w kontrakcie terapeutycznym, proces ten może zająć od kilku tygodni do kilku lat. 

Warto się wybrać do psychoterapeuty, gdy takie rozwiązanie zasugeruje lekarz lub psycholog oraz wówczas, gdy samodzielne próby rozwiązania problemu nie przynoszą trwałego efektu.

Na psychoterapię indywidualną zapraszam osoby pełnoletnie, niezależne ekonomicznie. W przypadku, gdy terapii potrzebuje dziecko lub młoda dorosła osoba zależna finansowo od rodziców zapraszam całą rodzinę na sesje psychoterapii rodzin.


Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin odbywa się w formie regularnych spotkań z całą rodziną. Stosowana jest wówczas, gdy trudności dotykają dziecka lub młodej osoby dorosłej zależnej od rodziców. Spotkania wszystkich członków rodziny umożliwiają zrozumienie przyczyn trudności i wypracowanie rozwiązań. Wspólna praca rodziców i dzieci zwiększa skuteczność terapii. Sesje trwają 70 minut, odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie.


Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw przebiega w formie sesji odbywających się w stałych, uzgodnionych wspólnie z terapeutą terminach. Częstotliwość spotkań jest nieco mniejsza, niż w przypadku terapii indywidualnej. Kilka pierwszych sesji zwykle odbywa się co tydzień. Natomiast w miarę trwania terapii odstępy miedzy spotkaniami wydłużają się do jednego na dwa tygodnie. Długość sesji to 70 minut. 

Psychoterapia partnerska przeznaczona jest dla osób będących w formalnym lub nieformalnym związku, które doświadczają różnego rodzaju trudności w relacji lecz pragną pielęgnować  swój związek i mają gotowość do wspólnej pracy. 

Na sesje terapii partnerskiej zawsze zapraszam dwie osoby będące w związku. Wyjątek może stanowić pierwsze konsultacyjne spotkanie, podczas którego przyjmuję zgłoszenie do terapii od jednego z partnerów. Ta zasada pozwala terapeucie zachować neutralność, która jest warunkiem koniecznym skutecznej pracy z parą.